• str. Lalelelor, nr. 26, 907215 Oltina, Județul Constanța

ORGANIZAREA  COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI  LOCAL OLTINA

 

COMISIA NR. 1- Comisia de specialitate pentru activități economico-financiare , amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură administrarea domeniului public și privat al comunei , compusă din 5 membri.

Componența comisiei este urmatoarea:

 • Dinu Vasilică- PNL
 • Dobre Lucian – PREȘEDINTE- PNL
 • Tudor Doru – SECRETAR- PNL
 • Mocanu Marin- PSD
 • Cealera Ștefania- PSD

COMISIA NR. 2 – Comisia de specialitate pentru administrația publică locală , juridică si de disciplină, muncă si protecție socială, protecția copiilor și tineret , compusă din 3 membri.

Componența comisiei este urmatoarea:

 • Anane Nicoleta – SECRETAR – PNL
 • LeftericăVasile – PSD
 • Cabason Daniel – PREȘEDINTE- PNL

COMISIA NR. 3 – Comisia de specialitate pentru invațămant , sănătate și familie , activitați social-culturale si sportive , culte, protecția mediului si turism, compusă din 3 membrii.

Componența comisiei este urmatoarea:

 • Andrei Florin -PNL
 • Ghergic Ionel – PRESEDINTE -PSD
 • Trandafir Lliliana – SECRETAR- PSD