• str. Lalelelor, nr. 26, 907215 Oltina, Județul Constanța

ORGANIZAREA  COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI  LOCAL OLTINA

 

COMISIA NR. 1- Comisia de specialitate pentru activități economico-financiare , amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură administrarea domeniului public și privat al comunei , compusă din 5 membri.

Componența comisiei este urmatoarea:

 • MARIN MOCANU -presedinte,
 • Iulia Baboia-Secretar ,
 • Marin Baboia-PSD,
 • Doru Tudor-PNL,
 • Vasilică Dinu -PNL

COMISIA NR. 2 – Comisia de specialitate pentru administrația publică locală , juridică si de disciplină, muncă si protecție socială, protecția copiilor și tineret , compusă din 3 membri.

Componența comisiei este urmatoarea:

 • Stefan Onciu-presedinte ,
 • Lenuta Cristea -Secretar,
 • Gheorghe Chirciu – PNL

COMISIA NR. 3 – Comisia de specialitate pentru invațămant , sănătate și familie , activitați social-culturale si sportive , culte, protecția mediului si turism, compusă din 3 membrii.

Componența comisiei este urmatoarea:

 • Ionel Ghergic-presedinte,
 • Viorel Marin-secretar,
 • Daniel Cabason -PNL